حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از پانزدهمین نمایشگاه

حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات،آرد و نان IBEX2023

حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به جهت شرکت های دانش بنیان حاضر در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات،آرد و نان IBEX2023 مورد تائید قرارگرفت.

شرکت های دانش بنیان حاضر در IBEX2023 بعد از برگزاری نمایشگاه و ارائه مدارک مورد نیاز تاسقف 15 میلیون تومان از حمایت این صندوق بهره مند می گردند .

پست الکترونیک

info@ibex.ir

فکس

88070693 (021)

تلفن

88070844 (021)

88070833 (021)

آدرس

تهران-بلوار مرزداران خیابان ابراهیمی-برج الوند-واحد606